Ungdoms venner

E.B.'s Ungdomsvenner er en upolitisk forening med det ene formål: At samle penge ind til børne- og ungdomsarbejdet i Engesvang Boldklub.

 

Ungdomsvennerne giver bl.a. tilskud til stævner og ture, så deltagerprisen kan holdes nede. Vores målsætning er at gøre det økonomisk muligt for alle børn i Engesvang, at være med.

 

Pengene til dette arbejde skaffes ved salg af medlemsskaber og diverse aktiviteter, som vi helt eller delvist står som arrangør af - f. eks. Hedefest, Bøllingsø Løbet og Juletræsfest.

 

Et bidrag til Ungdomsvennerne, er en støtte til det store frivillige arbejde, med børn og unge i Engesvang Boldklub. Et arbejde, der støtter byens børn og unge i et aktivt, sundt fællesskab.

 

Ungdomsvennernes vedtægter - læs her

Bestyrelsens sammensætning efter generalforsamlingen februar 2015:

Christian Thisted, formand - tlf: 51 59 96 28 - christianthisted.eggertsen@demd.com

Lone Hald, næstformand - tlf: 22 45 30 82 - lone.hald@scandichotels.com

Tina Laursen - tlf: 29 21 44 61 - tina_laursen@hotmail.com

Jesper Hougaard Sørensen - tlf. 28 71 04 32 - Jesperhoso@hotmail.com

Britta Aagaard Knudsen - tlf: 20 32 60 34 - brknu@ikast-brande.dk

Karin Kildelund, kasserer - tlf: 60 38 38 04 - karin61166525@gmail.com